گالری - کاربران و هنر آموزان

پاویلیون کرمان-رویا سیدی

 دانشگاه هنر -تکنولژی معماری-کارشناسی ارشد

طراح: رویا سیدی

اساتید:جناب دکتر صدر-مهندس پوریا عباسی

نمایشگاه اکسپو
پاویلیون کرمان
ایده طرح : بر اساس باغ ایرانی و چاه های اب شکل گرفته است .
در این طرح سعی شده با دیدن فضای نمایشگاه احساس وارد شدن به شهر کرمان به بازدید کنندگان القا شود .
این بنا نه تنها باید برتری هنری شهر کرمان را به نمایش بگذارد بلکه از طریق تعامل بازدید کنندگان قصد دارد آنان را با
برخی ازجاذبه های شهر کرمان آشنا کند .
در این پاویون از دو رمپ استفاده شده که یکی برای ورود به فضا اصلی و د یگری برای رفتن به سقف یک قسمت از
پاویلیون دیدن منظره کلی نمایشگاه را فراهم می کند .
سازه نمایشگاه : ساختار این نمایشگاه از استیل سفید یکپارچه است که به دلیل خاصیت انعکاس دهندگی گرما ، آن را در
تابستانخنک نگه میدارد .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت