para3d آموزش

آموزش پلاگین para3d -bitmap controller

 

آموزش مدل سازی  در این آموزش با استفاده از 3dsmax و para3d یاد میگیرید که چگونه متغیر های گوناگون در یک پوسته را به کمک یک عکس کنترل کرد

نمونه  های زیر در نرم افزار راینو ساخته شده اند در این آموزش با ساخت چنین پوسته هایی در para3d آشنا میشوید

 

 

     

 

در para3d

 

 

 لینک ویدئو آموزشی

 

 

   آموزش 3dsmax و para3d -پوریا عباسی

پک های آموزشی

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت