دوره مدل سازی پیشرفته

دوره آموزشی مدل سازی معماری

 

 

اين دوره براي عزيزاني که بعد از گذراندن دوره هاي مکس مقدماتي توانايي حجم را دارند ولي به طراحي حجم هاي چيچيده تر Box سازي و طراحي احجام مدرن علاقه مند هستند در نظر گرفته شده است.ابزار هام مورد نياز براي مدلينگ حرفه اي شامل تکنيک هاي پيشرفته مدل سازي مي شود که عبارت اند از:

  1. NurbsModeling

  2. Editable Patch Modeling

  3. Surface Modeling

  4. Editable Spline Modeling

 

و تکنيک هاي مدل سازي احجام شبه پارامتريک مي باشد.اين دوره شامل روشهاي پيشرفته مدلينگ ميشود که به شما امکان مدل سازي حجم هاي معماري مانند سبک هاي فولدينگ يا پارامتريک يا ديکانستراکشن و پرش کيهاني يا احجام فرکتال و يا ساير سبک ها که مدلينگ آنها با روش هاي معمول مدل سازي مانند

 Box Modeling شما قادر به مدل سازي آنها نخواهيد بود را ميدهد.

 با روشهاي  Editable ،Editable Mesh Modeling ،Box Modeling شما محدود به مدلينگ بسيار ساده ميشويد و يا ايجاد حجم هاي پيچيده براي شما بسيار زمان بر خواهد شد.مشکل کار از آنجا شروع ميشود که طرح مد نظر شما از يک طرح ساده با يک انحنابه يک سطح با سه انحنا يا کروهاي فضايي تبديل شود و يا نياز به ساخت طرحهايي به سبک پارامتريک داشته باشيد که بر اساس کنار هم قرار گرفتن پنل ها ياالگوو هاي خاص، حجم شما ايجاد شود.

در اين موارد افراد به دنبال نرم افزار هاي Nurbs Base مانند راينو و يا پلاگين  های  آن ميروند.

باشد ما از يادگيري نرم افزار هاي Max ولي اگر امکان ايجاد آن طرح ها در خود

بي نياز شده و به عنوان يک ابزار مدلينگ سريع با ارائه خروجي نهايي Max غيربراي اسکيس زدن سه بعدي و ايجاد Max مي توانيم از V-Ray قوي مانند

کانسپت هاي ذهني مان به صورت سريع استفاده کنيم.

براي اين کار شما نياز به يادگيري موارد زير خواهيد داشت:

  1. Spline Modeling

  2. UsrfaceModeling

  3. NurbsModeling

  4. Patch Modeling

و همچنين ترکيب مديفاير هاي پرکاربرد براي سرعت بخشيدن به اين روش هاي مدل سازي.

اين دوره طي 6 جلسه 2 ساعته برگزار ميشود و براي آموزش از مدل سازي طرح

هاي معماري در طول دوره استفاده ميشود.

کلاسهاي اين دوره به صورت نيمه خصوصي با حداکثر 5 نفر برگزار ميشود. 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت